המסעדה Jecke

Job: Identity für ein Restaurant
Client: self initiated
Year: 2012

Jecke 2012 © Susann Zielinski / Lilie von Grün

Jecke 2012 © Susann Zielinski / Lilie von Grün Jecke 2012 © Susann Zielinski / Lilie von Grün